BUM UNDERSTØTTER FN’s 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Det gør vi, fordi børn og unge dagligt bliver mødt med en masse information om klimaforandring, overforbrug og bæredygtighed, og Verdensmålene er også en del af undervisningen på mange skoler og børn og unges bevidsthed.

I vores projekter sanseliggør vi Verdensmålene og de globale og ofte abstrakte udfordringer, som vi står overfor – gennem blandt andet musik, billedkunst, teater, video og naturoplevelser i kreative og tværfaglige værksteder i samarbejde med deres lærere og lokale kunstnere og naturvejledere.

Det sætter tanker i gang og giver håb, ideer og handlekraft til, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for mennesker, dyr og natur.

OM FN’s 17 VERDENSMÅL 

I 2015 samlede verdens stats- og regeringsledere sig til FN-topmøde i New York og vedtog FNs 17 Verdensmål, som er en ambitiøs udviklingsdagsorden for en bæredygtig fremtid for alle jordens beboere. Målene skal frem til år 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker, dyr og naturen på den planet, som vi bor på.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene fokuserer derudover også på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene gælder for alle lande – både rige og fattige – og tager højde for landenes forskellige udgangspunkter. Der er mange store udfordringer, som vi står over for i dag som blandt andet social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. Målene er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Inspiration til at arbejde med Verdensmålene

Herunder har vi samlet en masse forslag til hjemmesider, materiale, videoer og lignende, som du kan bruge til at
sætte
de de 17 Verdensmål og bæredygtighed på skemaet i dagtilbud, skoler og gymnasier

VERDENSTIMEN
folkeskolen & ungdomsuddannelser

VERDENSMÅLENE.DK
ungdomsuddannelser

VERDENS BEDSTE
NYHEDER
ungdomsuddannelser

EMU DANMARKS LÆRINGSPORTAL
dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelserne

HELE VERDEN I
SKOLE

0. – 8. klasse

KUNST, KULTUR
OG BÆREDYGTIGHED
primært
4. – 5. klasse

GRØNNE SPIRER
dagtilbud

GLOBAL SKOLE
folkeskole,
ungdomsuddannelser
og læreruddannelsen

FN OG
FN BYEN
ungdomsuddannelser

170 BIDRAG TIL 
FORANDRING
dagtilbud, folkeskole,
ungdomsuddannelser

MIND THE TRASH
4. – 6. klasse

SKOLEKONTAKTEN
0. – 10. klasse
og ungdomsuddannelser