Region Midtjylland støtter Sange til Verden

BUM – netværk for børne-/ungekultur i Midtjylland har fået bevilget 510.000 kr. fra Regional Udvikling. Det betyder, at hver kommune kan få 25.000 kr. ekstra til afholdelse af workshops med kunstnere – ’Værksteder med Verdensmål’ ifm. Sange til Verden – med f.eks. dans, teater, scenografi, fortælling og billedmedier med udgangspunkt i de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Desuden er vi glade for at kunne fortælle, at kommunerne har meldt positivt tilbage, så børnekulturen atter søsætter et projekt, som dækker hele Region Midtjylland!

 

Statusmøder i kommunerne

I december-januar holder projektgruppen fra Kulturprinsen møder med tovholderne i alle 19 kommuner mhp. at planlægge forårets forløb og inspirere til brede samarbejder og forskellige kunstneriske aktiviteter ifm. Sange til Verden. På disse møder taler vi om, hvordan vi kan understøtte kommunerne i at sammentænke de spændende kunstneriske aktiviteter i foråret blandt børn og unge på fx skoler og i børnehaver med de afsluttende offentlige events i ’Rediscover-festivalen i uge 23-24. Vi glæder os over de mange gode ideer, der er i spil og glæder os til at se dem udfoldet i levende live til Rediscover.

 

Hvad sker der efter jul?

Torsdag d. 7/2 i Viborg afholdes release af de syv sange og midtvejsmøde for alle involverede parter. Til release-arrangementet får I lejlighed til at møde nogle af sangskriverne, deres MGK lærere og ‘sangskrivermentor’ Gisli Gislason. Sangene vil blive fremført, og der bliver lejlighed til at høre om tankerne bag.  Det færdige undervisningsmateriale vil desuden blive præsenteret til Midtvejs-mødet, hvor vi også vil tage en fælles status på projektet.

 

Spred budskabet!
Husk, at hjemmesiden www.bumkultur.dk fortsat er vores primære platform. Følg også med på Facebook-siden ’Netværket BUM’, som løbende vil blive opdateret. Husk også at bruge #bumkultur og #sangetilverden, så vi kan få spredt budskabet i fællesskab.

01

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »