SANGE TIL VERDEN: MATERIALER

Sange til Verden-materialet lægger op til, at børnene gennem kunstneriske og kreative værksteder udtrykker sig på baggrund af de syv sange og Verdensmålene. Det er vores håb, at materialet vil skabe en øget bevidsthed om vores forbundenhed med andre mennesker og naturen samt inspirere til at arbejde kreativt og innovativt med Verdensmålene – et ellers svært tilgængeligt og lidt kompliceret stof.