KUNST PÅ TVÆRS: HVAD KRÆVER DET AT VÆRE MED?

  • Hver kommune deltager med 1-2 skoler – der er ingen kontant medfinansiering fra kommunen.
  • Hver skole sammensætter et hold bestående af to klasser og to tilknyttede lærere.
  • Hver deltagende skole får tilknyttet en kunstner, som aflønnes af projektet.
  • Skolen skal inden for egen ramme selv finansiere timer til planlægning og praktiske forløb.

AKTIVITETSPLAN – se pdf her

Med forbehold for ændringer og fleksible løsninger i forhold til den aktuelle Corona-situation.

PROJEKTBESKRIVELSE  – se pdf her

KONTAKT
Hvis jeres skole ønsker at deltage i projektet, skal I kontakte jeres lokale kultur- eller skolekonsulent eller projektleder for KUNST PÅ TVÆRS:
Maria Bach Boserup / bos@kulturprinsen.dk / tlf. 27 60 14 15