KUNST PÅ TVÆRS

Et regionalt udviklingsprojekt om børn og unges møde med kunst i skolen

KUNST PÅ TVÆRS udvikler og afprøver metoder til, hvordan kunst i skolen kan vække børn og unges kreativitet, fantasi og nysgerrighed på verdens globale udfordringer og muligheder.

Skoler i hele Region Midtjylland inviteres til at deltage i et tværprofessionelt samarbejde med professionelle kunstnere om at skabe praktiske værksteder med skoleelever på mellemtrinet og i udskolingen. De praktiske forløb foregår på skolerne og finder sted i efteråret 2021.

FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling danner den tematiske ramme om forløbene.

KUNSTNERLABORATORIUM

I foråret 2021 inviterede vi Kunst på Tværs-kunstnere til Kunstnerlaboratorium, hvor vi udvekslede erfaringer fra praksis og afprøvede samskabelse. Se video fra dagen her.

GENSIDIGT KOMPETENCEUDVILING

Omdrejningspunktet for KUNST PÅ TVÆRS er at udvikle børn og unges møde med kunst og kultur i skolen. Inddragelsen af professionelle kunstnere i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med skolelærere skal bidrage til en gensidig kompetenceudvikling hos begge parter: Lærerne beriges med nye erfaringer i, hvordan kunstneriske og kreative aktiviteter kan understøtte og udvikle den daglige undervisning. Kunstnerne vil få en nyttig indsigt i lærernes didaktiske og pædagogiske arbejdsgange og -metoder, som kan styrke elevernes udbytte af mødet med kunst og kultur.

 

 

VÆR MED I KUNST PÅ TVÆRS

Vil du vide mere om hvad det kræver at være med i
KUNST PÅ TVÆRS – eller er din skole interesseret i at deltage?

Læs mere her

KONTAKT

Projektleder Maria Bach Boserup / bos@kulturprinsen.dk / tlf. 27 60 14 15

Kulturprinsen – udviklingscenter for Børne- og Ungekultur er projektleder på KUNST PÅ TVÆRS
Projektet er støttet af Region Midtjylland