KUNST PÅ TVÆRS

Et regionalt udviklingsprojekt om børn og unges møde med kunst i skolen

I KUNST PÅ TVÆRS har vi udviklet og afprøvet metoder til, hvordan kunst i skolen kan vække børn og unges kreativitet, fantasi og nysgerrighed på verdens globale udfordringer og muligheder.

Skoler i hele Region Midtjylland deltog i 2021 i et tværprofessionelt samarbejde med professionelle kunstnere om at skabe praktiske værksteder med skoleelever på mellemtrinet og i udskolingen.

FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har dannet den tematiske ramme om forløbene.

FILM OM BIODIVERSITET

Kunst på Tværs uge 36 og 37 på Funder og Kragelund Skoler. Performancekunstnerne Vita Malahova og Laue Beck fra Hakkehuset arbejdede med maskefremstilling, instrumentfremstilling, bevægelseskoreografi og komposition med 60 elever 4 lærere og 1 pædagog i naturen ved lejrskolen Alhage på Djursland.

Til produktfremstillingen blev der indsamlet materialer i den omgivende natur. Det praktiske forløb blev afsluttet med en fælles iscenesættelse og visning af performance med anvendelse af de frembragte produkter. Efterfølgende deltog kunstnerne i en forældreaften med fortællinger fra projektet og præsentation af fotos og film.

Filmen er produceret af Hakkehuset – Film og klip: Per Pedersen

KUNSTNERLABORATORIUM

I foråret 2021 inviterede vi Kunst på Tværs-kunstnere til Kunstnerlaboratorium, hvor vi udvekslede erfaringer fra praksis og afprøvede samskabelse. Se video fra dagen her.

GENSIDIG KOMPETENCEUDVILING

Når vi inddrager professionelle kunstnere i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med skolelærere, bidrager det til en gensidig kompetenceudvikling hos begge parter:

Lærerne beriges med nye erfaringer i, hvordan kunstneriske og kreative aktiviteter kan understøtte og udvikle den daglige undervisning. Kunstnerne får en nyttig indsigt i lærernes didaktiske og pædagogiske arbejdsgange og -metoder, som kan styrke elevernes udbytte af mødet med kunst og kultur.

SNAPSHOTS FRA FORLØBENE

Børn fra 18 skoler i Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Horsens, Silkeborg, Ikast-Brande, Aarhus, Randers, Favrskov, Norddjurs, Holstebro og Viborg Kommuner deltog i kunstneriske forløb sammen med 19 kunstnere.

Forløbene har tematisk forholdt sig til bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål, som er blevet bearbejdet, fortolket og udtrykt gennem kunstneriske og æstetiske eksperimenter.

Se snapshots fra forløbene i denne opsamlingsfilm.

KONTAKT

Projektleder Maria Bach Boserup / bos@kulturprinsen.dk / tlf. 27 60 14 15

Kulturprinsen – udviklingscenter for Børne- og Ungekultur er projektleder på KUNST PÅ TVÆRS
Projektet er støttet af Region Midtjylland