FUTURAMA

FUTURAMA: fremtidens bæredygtige barndomsbyer

Hvordan ser fremtiden egentlig ud? Og endnu vigtigere – hvordan drømmer vi om, at den kunne se ud?

FUTURAMA er et børnekulturelt udviklingsprojekt i Region Midtjylland. Projektet skaber et undersøgende og refleksivt rum for børns forestillinger og drømme om fremtidens bæredygtige byer og lokalsamfund gennem kunstneriske, sanselig-æstetiske og arkitektoniske eksperimenter.

FUTURAMA har et dobbelt sigte:

• Dels at fremme børns dannelse, forestillingsevne og innovationslyst gennem eksperimenterende møder med professionelt faciliteret kunst;

• Dels at motivere børn til at bearbejde og videreformidle forestillinger og eksperimenter gennem medskabende designprocesser med professionelle arkitekter;

Omdrejningspunktet for FUTURAMA er at skabe kunstneriske, sanselig-æstetiske og arkitektoniske eksperimenter med tematisk afsæt i Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Formålet er at give børn mulighed for at udfordre vanen, se verden med nye øjne, reflektere over og forestille sig det, som endnu ikke er skabt. Projektet henvender sig specifikt til SFO’er og klubber i Region Midt.

ARKITEKTUR OG KUNST I SFO OG KLUB

FUTURAMA arbejder med 5 kunstnerduoer, der hver især består af én med arkitekt/byggedesignmæssig baggrund og én kunstner, der kan have forskellig faglig baggrund (f.eks. billedkunstner, musiker, performancekunstner, skuespiller eller andet).

Kunstnerduoerne skaber i samarbejde med det deltagende SFO- og klubpersonale fokusforløb ude i SFO/klub, hvor børn og voksne sammen går ind i kunstneriske eksperimenter, der tager afsæt i børnenes forestillinger om fremtiden.

Fokusforløbene suppleres af et FUTURAMA-laboratorium og en tema-konference om kunst og arkitektur i SFO- og klubregi, hvor kunstnerduoer og SFO- og klubpersonale får mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden på tværs af fagligheder.

PROJEKTPERIODE: 2022

Projektets partnere: Kulturprinsen | BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Svalegangen/United Change | Det Store Ståhejgilde | Rumgehør | Ringkøbing-Skjern kommune | Syddjurs kommune Horsens kommune | Holstebro kommune | Viborg kommune

PROJEKTLEDELSE
Kulturprinsen – udviklingscenter for Børne- og Ungekultur

FUTURAMA er støttet af Region Midtjylland

KONTAKT
Hvis du ønsker at vide mere om FUTURAMA, kan du kontakte projektkoordinator
Sofie Reimer-Walsted / sor@kulturprinsen.dk / tlf. 52 19 14 23