OM BUM

BUM inviterer kulturformidlere og alle kunstarter til sammen med lærere og pædagoger at fremme børn og unges mangfoldige møder med kunst og kultur.

Netværket BUM blev dannet i 2011, hvor Børnekultur Silkeborg, Børnekulturhuset i Aarhus, Talentakademiet i Holstebro og Kulturprinsen i Viborg tog initiativ til at skabe et regionalt, børnekulturelt netværk: BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland.

Baggrunden og ambitionen for netværket er, at Region Midtjylland skal fremstå som en børnekulturel metropol i Danmark med stærke, kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og ungekulturelle område.

NETVÆRKETS FORMÅL

  • At understøtte børn og unges dannelse og at styrke og videreudvikle samarbejdet på tværs af Region Midtjylland – og nationalt – omkring børnekulturen.
  • At facilitere og skabe nye møder på tværs af professioner og kulturelle genrer for institutioner og aktører, som arbejder professionelt med kunst og kultur for de 0-25 årige.
  • At medvirke til generel opkvalificering af arbejdet med børne- og ungekultur gennem erfarings- og videndeling samt kompetenceudvikling.
  • At skabe netværk og sikre synlighed og gennemslagskraft for foreningen og foreningens medlemmer både nationalt og internationalt.

BUM UNDERSTØTTER FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I vores projekter sanseliggør vi FN´s 17 Verdensmål  og de globale og ofte abstrakte udfordringer, som vi står overfor – gennem blandt andet musik, billedkunst, teater, video og naturoplevelser i kreative og tværfaglige værksteder i samarbejde med lærere, lokale kunstnere og naturvejledere. Det sætter tanker i gang og giver håb, ideer og handlekraft til, hvordan vi i fællesskab kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for mennesker, dyr og natur.

Læs mere her

BUM er i dag en forening med Kulturprinsen som operatør på de regionale projekter og med formandsposten i bestyrelsen.

Kulturprinsen sørger for, at hjemmesiden er opdateret, og at projekternes modeller, billeder, film og al anden dokumentation bliver samlet og gjort tilgængelig til inspiration for medlemmerne.