FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling handler om at skabe en ny verdensfortælling og en bedre fremtid for alle mennesker på kloden. Sammen kan vi skabe en bæredygtig verden præget af retfærdig fordeling af ressourcerne, tålelige levevilkår for alle og bæredygtig brug af naturressourcer. Dette inspirationskatalog lægger op til at sanseliggøre FN’s verdensmål i børnehøjde og medvirke til at skabe håb om en lysere fremtid.
Sange til Verden er et regionalt projekt, der tager udgangspunkt i syv nykomponerede Sange til Verden, som er skrevet af unge MGK-elever fra Region Midtjylland på baggrund af Verdensmålene. Sangene skaber en række sanselige, følelsesmæssige og konkrete billeder på nogle af de 17 Verdensmål, som børn kan synge med på og relatere til deres eget liv. Her får du inspiration til at arbejde med Værksteder med Verdensmål, som lægger op til, at børnene gennem kunstneriske og kreative værksteder udtrykker sig på baggrund af de syv sange og Verdensmålene. Det er vores håb, at materialet vil skabe en øget bevidsthed om vores forbundethed med andre mennesker og naturen samt inspirere til at arbejde kreativt og innovativt med Verdensmålene – et ellers svært tilgængeligt og kompliceret stof.

 

Hvad er Sange til Verden og Værksteder med Verdensmål?
  • MGK-elever fra Holstebro, Viborg og Aarhus skriver, indspiller og uropfører syv nye Sange til Verden
  • Sange til Verden udgives sammen med dette inspirationskatalog for børns arbejde med Værksteder med Verdensmål
  • Børnenes kreative udtryk fra Værksteder med Verdensmål kombineres med opførelser af Sange til Verden
Sange til Verden er således et samskabelsesprojekt med mange faser: fra MGK-eleverne sår de første frø og uropfører deres sange til Værksteder med Verdensmål, der kulminerer ved koncerter og events under Europæisk Kulturregions Festival GENOPDAG i juni 2019. 17 kommuner i Region Midtjylland deltager, og der videreudvikles på samarbejder, der blev etableret med projektet Ønskelandet ved Børneåbningen af Aarhus 2017, hvor kulturhovedstadsåret blev skudt i gang.

 

DOWNLOAD DET FULDE PROGRAM HER!

 

 

Translate »