Kontingentspriser gældende pr. 31. maj 2018:

  • Som medlemmer kan optages personer, institutioner og organisationer.
    Medlemskontingent for institutioner og organisationer: 500 kr. pr. år.
  • Enkeltpersoner, der ønsker at melde sig ind som personligt medlem: 250 kr. pr. år.

For at tegne et medlemskab, skriv til: mobp@kulturprinsen.dk

Medlemsfordele: 

  • Deltagerbetaling ved kursus/seminar:
    • Er du medlem af BUM, så kan du få den årlige BUM konference til medlemspris.

Medlemsbetingelser:

Institutionsmedlemskab:

Som institution kan man blive medlem af foreningen BUM til en årlig pris på 500 kr. Ved indmeldelse får man som institution mulighed for at få sende to vilkårlige medarbejdere fra institutionen med på den årlige BUM konference til den reducerede BUM-medlemspris. Medlemskabet er dermed ikke bundet til én specifik person hos institutionen. Ønsker institutionen herudover at tilmelde flere til konferencen, kan man købe til normal konferencepris eller melde sig ind enkeltvis via det personlige medlemskab.

Personligt medlemskab:

Som enkeltperson kan man melde sig ind for et år ad gangen til en samlet pris på 250 kr. Ved personlig medlemskabsindmeldelse gælder, at medlemskabet er hæftet på den pågældende person, som melder sig ind. Det er derfor medlemskabsindehaveren alene, der har mulighed for at deltage på BUM konferencen til den nedsatte BUM-medlemspris.

Netværkets formål er:

  • At facilitere og skabe nye møder på tværs af grænser og kulturelle genrer for institutioner og aktører, som arbejder professionelt med kunst og kultur for de 0-25 årige.
  • At medvirke til generel opkvalificering af arbejdet med børne- og ungekultur gennem erfarings- og videndeling samt kompetenceudvikling.
  • At skabe netværk og sikre synlighed og gennemslagskraft for foreningen og foreningens medlemmer både nationalt og internationalt.

Foreningen er en nonprofit forening.
Personer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter kan optages som medlemmer.

Translate »