BUM – Netværket for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

BUM – Netværket for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Vi har en fælles vision om, at Region Midtjylland skal udvikles til en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.

Foreningen BUM
Foreningen BUM blev stiftet på generalforsamlingen den 21. november 2014.

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Formand: Ulla Voss Gjesing, Centerchef på Kulturprinsen
Næstformand: Anja Lemcke Stær, Formidlingsinspektør på HEART
Helga Hjerrild, Kulturkonsulent i Randers Kommune
Helle Kappel Nielsen, Skoleleder i Skive Kommune
Kasserer: Erling Kyvsgaard, Skoleleder på Den Kreative Skole i Silkeborg
Suppleant: Astrid Guldhammer, Børnekulturkonsulent på Børnekulturhuset i Aarhus

Revisor: Lene Bjarke Skov, Kulturkonsulent i Horsens Kommune
Revisorsuppleant: Anne Sophie Lykke-Poulsen, Museumsinspektør på Randers Kunstmuseum

Operatør: Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur

Læs foreningens vedtægter her (PDF)

Læs foreningens medlemsbetingelser her

Baggrund
I januar 2011 tog fire af regionens kompetencecentre inden for børne- og ungekultur Region Midtjylland, nemlig Børnekultur Silkeborg, Børnekulturhuset i Aarhus, Talentakademiet i Holstebro og Kulturprinsen i Viborg, initiativ til at lave et netværk for alle aktører på området på baggrund af et ønske om at indfri visionen om, at Region Midtjylland skal fremstå som en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.

For at understøtte styregruppes visioner og drøftelser inviterede BUM alle projektholder, som henvender sig til børn og unge, som arbejder tværkommunalt og som arbejder i eller uden for 2017 regi, til seminar den 30. januar 2013.

Formålet med seminaret var at kortlægge, hvilke projekter der allerede er igangsat i regionen samt afdække hvilke behov, der efterspørges inden for feltet. Der var 65 tilmeldte til seminaret og cirka 40 tværkommunale børne- og unge projekter blev fremlagt.

Efter seminardagen stod det klart, at der blandt regionens projektholder er et stort ønske om videndeling og samarbejde. Desuden udtrykte mange et behov for opkvalificering ift. eksempelvis fundraising, erhverv samarbejde, europæiske samarbejder mv.

Formål
BUM koordinerer og faciliterer disse behov med henblik på understøtte børn og unges dannelse – den langsigtede kultur samt kontinuerligt at styrke og videreudvikle samarbejdet i første omgang på tværs af Region Midtjylland. På sigt er det BUMs vision at udbrede netværket således, at den gensidige videndeling og inspiration styrkes både nationalt og internationalt

Det er BUMs ambition at etablere et stærkt netværk, som forholder sig strategisk til den politiske dagsorden inden for det børne- og unge kulturelle felt. BUMs ambition er således, at blive national høringspart på områder som vedrører børn og unges kulturelle dannelse. BUM ønsker at ramme målgruppen 0-25 år, de voksne som arbejder med den professionelle kunst-/kulturformidling samt inden for de regionale fokusområder: skole- og ungeområdet, tværfaglige projekter, kompetence-/talentudvikling samt førskoleområdet.

Netværket er støttet af Region Midtjylland.

 

Translate »