Netværket BUM og Kulturprinsen modtager 1 mio. kr. til nyt, regionalt projekt

Det Corona-pressede, midtjyske kulturliv får nu en økonomisk millionindsprøjtning fra Region Midtjylland. Det kommer både kunstnere og skolebørn til gavn, når Netværket BUM og Kulturprinsen kan rulle et nyt kulturprojekt ud til skoler i regionen.

Kunsten og kulturen kan have trange kår for både de midtjyske kunstnere og skolebørn, især i kølvandet på Corona. Derfor sender Regionsrådet nu en hjælpende hånd på i alt 12 mio. udviklingskroner afsted til kulturlivet i Region Midtjylland. 19 midtjyske kulturinstitutioner kan dermed både skabe flere innovative kulturaktiviteter på tværs af regionen og samtidig bidrage til at få et Corona-ramt kulturliv tilbage i nye omdrejninger. Dermed støttes især kunstnerne, der mærker de økonomiske konsekvenser af nedlukninger, aflysninger og forsamlingsbegrænsninger.

– Coronakrisen har været og er fortsat rigtig hård ved kulturbranchen. Men krisen har også været med til at understrege, hvor vigtig kunst og kultur er for vores samfund. I den seneste tid er det i høj grad kulturlivet, der har formået at samle os på afstand. Det er derfor rigtig vigtigt for os at prioritere en fortsat udvikling på området, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Kulturudviklingsmidlerne er i år målrettet projekter, der kan hjælpe kulturlivet tilbage på sporet og samtidig udvikle nye samarbejder på tværs af regionen, både under de nuværende vilkår i samfundet og i fremtiden.

Kvaliteten skal være helt i top

At kunst og kultur har stor betydning for samfundet, er der enighed om ved BUM – Netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland og Kulturprinsen. Dette bidrag på lidt over 1 mio. kroner vil sætte fut i børns møde med kunst og kultur i skolerne, som generelt er et underprioriteret indsatsområde, også når Corona ikke sætter sine begrænsninger.

Udviklingsmidlerne skal støtte op om det nye regionale projekt ”Kunst på Tværs”, der bygger videre på BUM-netværkets mange års erfaringer med udviklingsprojekter i krydsfeltet mellem kunst, kultur, skole og Verdensmål på tværs af Region Midtjylland, aktuelt det nyligt afsluttede regionsprojekt Nordlys.

– Alle børn skal møde kunst og kultur i den åbne skole. Hvis dette møde skal være udbytterigt, må kvaliteten være helt i top. Vi ser derfor et stigende behov for i praksis at kvalificere og styrke de tværfaglige samarbejder mellem professionelle kunstnere, lærere, naturvejledere og andre faggrupper i skolernes hverdag, der arbejder med æstetiske læreporcesser fortæller Ulla Voss Gjesing, der er centerchef ved Kulturprinsen og formand for Netværket BUM.

Corona-udfordrede kunstnere får flere strenge at spille på

BUM-netværket oplever en stor efterspørgsel fra lærere efter kvalificering af de tværfaglige samarbejder med kunstnere, så lærerne bliver bedre til selv at inddrage kunstens potentialer i deres undervisning. ”Kunst på Tværs” inviterer også kunstnere ind, der ikke har erfaring med skolesamarbejder. Kunstnere kan derfor få et kompetenceløft og dermed få ’flere strenge at spille på’, i en tid, hvor deres sædvanlige arbejdsfelter i kulturlivet er begrænsede af Corona-restriktioner.

”Kunst på Tværs” har desuden et tematisk fokus på FN’s 17 Verdensmål og giver derfor mulighed for brede, tværfaglige samarbejder mellem kunstnere og skoler, f.eks. naturfag og dansk.

– Læring foregår i et sammenhængende system mellem omverden, hjerne og krop, og det er netop med inddragelse af kunst og kultur i arbejdet med de 17 Verdensmål, at innovationskraft og helhedstænkning kan blive omdrejningspunkt og skabe en aktuel og dybere mening for såvel børn som lærere, pædagoger, kunstnere og andre faggrupper i skolens hverdag, siger Ulla Voss Gjesing.

INFORMATION:

Kontakt:

Centerchef ved Kulturprinsen og Formand for Netværket BUM, Ulla Voss Gjesing: Tlf. 21 29 19 01 – uvg@kulturprinsen.dk

Om projektet ”Kunst på Tværs”

”Kunst på Tværs” har til formål at skabe redskaber til et reelt, tværfagligt samarbejde med afsmitning til hverdagen hos såvel kunstnere, de deltagende elever, lærere og skolepædagoger som på hele den enkelte skole. Projektet udvikler værktøjer til ligeværdige, tværfaglige samarbejder, hvor alle aktører – også eleverne – beriger hinandens perspektiver. Afsluttes med BUM-konference efterår -21. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Netværket BUM og Kulturprinsen og drives af Kulturprinsen.

Om Kulturprinsen

Kulturprinsen er et udviklingscenter for børne- og ungekultur, som skaber projekter, opbygger tværgående partnerskaber, netværk og fællesskaber i Danmark og udlandet. Vi er en lokalt forankret selvejende institution i Viborg Kommune med et globalt udsyn. Med udgangspunkt i FN’s børnekonvention og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, arbejder Kulturprinsen for at sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag. Kulturprinsen er et nationalt talerør for børne- og ungekultur, som gennem kunst og kultur vil styrke mod, fantasi, livsduelighed, bæredygtig dannelse, handlelyst og kulturel identitet hos børn og unge.

Læs mere Kulturprinsen.

Om BUM – Netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland

BUM har en fælles vision om, at Region Midtjylland skal udvikles til en børnekulturel metropol i Danmark med stærke kontinuerlige netværk til det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.

Læs mere om BUM.

Om de regionale kulturudviklingsmidler

Den samlede pulje til kulturudvikling er normalt på ca. 10,7 mio. kroner om året. Ud over kulturudviklingsmidlerne bruges puljen bl.a. på finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen, i Europæisk Kulturregion og den internationale indsats Genvej til Europa.

Læs mere om de regionale kulturudviklingsmidler og kriterierne for støtte på rm.dk.

Region Midtjylland vedtog i sommeren 2020 en ny kulturpolitik, der gælder til og med år 2024. I den er beskrevet en række særlige indsatsområder, som regionens kulturpolitik vil fokusere på i de kommende år. Læs mere om kulturpolitikken på rm.dk.

Find de samlede projektbeskrivelser og støttebeløb mv. som del af regionsrådet dagsordenspunkt.

00

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »