BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Medlemsbetingelser

1. januar 2015

Ifølge foreningens vedtægter §3 kan følgende melde sig ind i foreningen:
Personer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter kan optages som medlemmer.

Læs foreningens vedtægter her (PDF)

Medlemskabet kontingent fastsættes for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemsskabet er personligt på vegne af den organisation/institution, som medlemmet repræsenterer.

Medlemsskabet giver gratis adgang til seminardage og kurser, som BUM er afvikler af.

Medlemsskabet gælder for det kalenderår, hvori man har indmeldt sig, og gælder indtil medlemmet opsiger medlemsskabet. Det skal ske skriftligt til bestyrelsens formand herom senest ved kalenderårets udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet gentagne gange ikke at have betalt sit kontingent.

Det enkelte medlem kan ikke udtale sig på hele foreningens vegne.

Kontingent for 2015

1000 kr.

Translate »