BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Medlemsbetingelser

1. januar 2017

Ifølge foreningens vedtægter §3 kan følgende melde sig ind i foreningen:
Personer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter kan optages som medlemmer.

Læs foreningens vedtægter her (PDF)

Medlemskabet kontingent fastsættes for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet for 2017 blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22.03.2017.

Læs referatet fra den ordinære generalforsamling her (PDF)

Læs formandsberetning fra den ordinære generalforsamling her (PDF)

Der kan tegnes to forskellige medlemskaber:

  • Som medlemmer kan optages personer, institutioner og organisationer. Medlemskontingent for institutioner og organisationer: 800 kr. pr. år.
  • Enkeltpersoner, der ønsker at drage fordel af medlemskabet, kan optages som associerede medlemmer uden stemmeret. Medlemskontingent associerede medlemmer: 300 kr. pr. år.

Medlemskabet gælder for det kalenderår, hvori man har indmeldt sig, og gælder indtil medlemmet opsiger medlemskabet. Det skal ske skriftligt til bestyrelsens formand senest ved kalenderårets udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet gentagne gange ikke har betalt sit kontingent.

Det enkelte medlem kan ikke udtale sig på hele foreningens vegne.

Translate »