MEDLEMMER I FORENINGEN BUM

Både institutioner og enkeltpersoner kan blive medlem i Foreningen BUM.
Se hvordan du kan blive medlem
her.

BØRNEKULTURHUSET AARHUS
Aarhus Kommune

Kontaktperson: Astrid Guldhammer
Email: asg@aarhus.dk

AARHUS KUNSTAKADEMI
Aarhus Kommune

Kontaktperson: Katrine Hee
Email: info@aaka.dk

HEDENSTED MUSIKSKOLE
Hedensted Kommune
Kontaktperson:
Maria Elsmore-Andersen

Email: maria.elsmore-andersen@hedensted.dk

HERNING BILLEDSKOLE
Herning Kommune
Kontaktperson: Else Egsgaard
Email: else@herningbilledskole.dk

AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE
Aarhus Kommune
Kontaktperson:
Hanne Algot Jeppesen

Email: hanne@aarhusbilledogmedieskole.dk

BALLETSKOLEN HOLSTEBRO
Holstebro Kommune
Kontaktperson:
Camilla Marett

Email: cm@balletskolenholstebro.dk

KULTURSEKRETARIATET
Syddjurs Kommune
Kontaktperson:
Lise Grankvist Larsen

Email: ligl@syddjurs.dk

DAGINSTITUTIONSAFDELINGEN
Ikast-Brande Kommune

Kontaktperson: Merete Villsen
Email: mevil@ikast-brande.dk

TEATRET REFLEKSION
Aarhus Kommune

Kontaktperson: Anne Sofie Zacho
Email: annesofie@refleksion.dk

ROLF KRAKE SKOLEN
Holstebro Kommune
Kontaktperson:
Ole Priess

Email: ole.priess@holstebro.dk

RINGKØBING-SKJERN
KOMMUNE

Kontaktperson: Maria Vandborg
Email: maria.vandborg@rksk.dk

RANDERS EVENT
Randers Kommune

Kontaktperson: Mette Bertelsen
Email: meb@randers.dk

RANDERS EGNSTEATER
Randers Kommune
Kontaktperson:
Tine Eibye

Email: tine@randersegnsteater.dk

VIA UC PÆDAGOGUDDANNELSEN
Viborg Kommune

Kontaktperson: Stine Del Pin Hamilton
Email: stha@via.dk

HORSENS
KOMMUNE

Kontaktperson: Iben Høgh Grøftehauge
Email: ig@horsens.dk

VIBORG BIBLIOTEKERNE
Viborg Kommune
Kontaktperson:
Rikke Kamedula Skovsbo

Email: rks@viborg.dk

KULTURPRINSEN
Viborg Kommune
Kontaktperson:
Ulla Voss Gjesing

Email: uvg@kulturprinsen.dk

KULTUR & FRITID
Skive Kommune

Kontaktperson: Michelle Skov
Email: misk@skivekommune.dk