Et regionalt udviklingsprojekt om kunstens potentiale i skoleundervisning om bæredygtig udvikling, medborgerskab og demokrati

Projektet KUNST PÅ TVÆRS vil udvikle og afprøve metoder til, hvordan kunst i skolen kan vække børn og unges kreativitet, fantasi og nysgerrighed på verdens globale udfordringer og muligheder. I løbet af 2021 inviteres skolelærere, skolepædagoger og PLC-vejledere fra skoler i hele Region Midtjylland til at deltage i et fælles udviklingsseminar og tre lokale workshops, hvor der i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med professionelle kunstnere udvikles idéer til praktiske værksteder i skolen. De praktiske forløb foregår ude på skolen og finder sted i uge 36, 2021. FN’s Børnekonvention og 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling danner den tematiske ramme om forløbene. Projektet retter sig primært mod mellemtrinet og udskolingen.

GENSIDIGT KOMPETENCELØFT GENNEM VEJLEDNING OG FACILITERING
Omdrejningspunktet for KUNST PÅ TVÆRS er at øge kvaliteten af børn og unges møde med kunst og kultur i skolen. Inddragelsen af professionelle kunstnere i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med skolelærere skal sikre et gensidigt kompetenceløft hos begge parter. Lærerne beriges med nye erfaringer i, hvordan kunstneriske og kreative aktiviteter kan understøtte og udvikle den daglige undervisning. Kunstnerne vil få en nyttig indsigt i lærernes didaktiske og pædagogiske arbejdsgange og -metoder, som kan styrke elevernes udbytte af mødet med kunst og kultur.

Skolerne opfordres til at inddrage deres kunst- og kulturansvarlige PLC-vejleder som faciliterende brobygger mellem de deltagende lærere og de involverede kunstnere. PLC-vejlederne vil deltage i et fælles vejlednings- og faciliteringsseminar med fokus på det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og kunstnere.

AKTIVITETSPLAN
Se tidslinje her

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE MED?
Hver kommune deltager med 1-2 skoler – der er ingen kontant medfinansiering fra kommunen
Hver skole sammensætter et hold bestående af to klasser, minimum to tilknyttede lærere og en PLC-vejleder eller en anden relevant person på skolen, som kan fungere som projektets lokale vejleder og tovholder
Hver deltagende skole får tilknyttet en kunstner, som aflønnes af projektet
Skolen skal inden for egen ramme selv finansiere minimum 150 timer samlet til seminarer, workshops, planlægning, praktiske forløb og en afsluttende konference – se timeoversigt her

KONTAKT
Hvis I vil vide mere om projektet, kan I kontakte jeres lokale kultur- eller skolekonsulent – eller projektleder for KUNST PÅ TVÆRS, Maria Bach Boserup – bos@kulturprinsen.dk / 27601415senest den 20. januar.

DOWNLOAD PROJEKTBESKRIVELSEN MED TIDSPLAN OG TIMEFORDELING SOM PDF HER

BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland står bag Kunst på Tværs-projektet med Kulturprinsen som projektleder. Projektet er støttet af Region Midtjylland.

Translate »