KONTAKT BUM 

Foreningen BUM administreres og faciliteres af Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur

 

BUM
SEKRETARIAT

Maria Bach Boserup
Projektleder
Kulturprinsen

bos@kulturprinsen.dk
27 60 14 15

BESTYRELSES-
FORMAND

Ulla Voss Gjesing
Centerchef
Kulturprinsen

uvg@kulturprinsen.dk
21 29 10 01

BESTYRELSES-
NÆSTFORMAND

Helga Hjerrild
Kulturkonsulent
Randers Kommune

helga.hjerrild@randers.dk
51 56 20 96

BESTYRELSES-
MEDLEM

Helle Kappel Nielsen
Dagtilbuds- og skoleleder
Hem Skole, Skive Kommune

hmni@skivekommune.dk
29 62 40 38

BESTYRELSES-
MEDLEM

Astrid Guldhammer
Børnekulturkonsulent
Børnekulturhuset Aarhus

asg@aarhus.dk
29 20 44 34

BESTYRELSES-
MEDLEM

Maria Vandborg
Kulturkonsulent
Ringkøbing-Skjern Kommune

maria.vandborg@rksk.dk
24 87 31 40

BESTYRELSE
1. SUPPLEANT

Martin Damgaard
Daglig leder
Swinging Europe, Herning

martin@swingig-europe.dk
29 41 19 03

BESTYRELSE
2. SUPPLEANT

Knud Mortensen
Kulturskoleleder
Den Kreative Skole, Silkeborg

knud.mortensen@silkeborg.dk
89 70 53 01

Se listen af medlemmer i foreningen BUM med deres kontaktoplysninger her