INVITATION TIL ONLINE SEMINAR DEN 22. MARTS KL. 14 – 16.30

Er det mon ligegyldigt hvad vi gør eller hvordan vi gør det? 

Vi stiller spørgsmålet til dig, som er børnekulturkonsulent, skoleleder, kulturinstitutionsformidler, dagtilbudsleder, pædagog, lærer eller kunster: dig, der møder og skaber oplevelser for og med børn og unge i dit arbejde med kunst og kultur.

Kulturministeren sat fokus på børne- og ungekulturen gennem de nye regionale kulturaftaler – men hvilket fundament står vi på? Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvilken betydning har det, hvad vi gør eller hvordan vi gør det? Hvad er kvalitet i børn- og ungekulturens verden?

Du kan blive inspireret til at tænke over disse spørgsmål, komme med nogle af dine egne svar og blive klogere af at lytte til andre, hvis du deltager i BUM ONLINE SEMINAR MANDAG D. 22. MARTS KL. 14 – 16.30 med oplæg ved Beth Juncker og Merete Cornét Sørensen samt paneldebat med dine input.

I direkte forlængelse af seminaret kl. 16-16.30 afholder foreningen BUM sin årlige generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er Helga Hjerrild, Maria Vandborg og Ulla Voss Gjesing – alle modtager genvalg, men bestyrelsen vil gerne udvides med flere medlemmer!
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 500 kr.
Evt. forslag til behandling skal sendes til formanden senest d. 15.3. Alle er velkomne.

Vel mødt
På vegne af foreningen for BUM bestyrelsen
Fmd. Ulla Voss Gjesing

DOWNLOAD INVITATIONEN HER

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest d. 19.3 til mobp@kulturprinsen.dk

Translate »