Indkaldelse til årlig generalforsamling i BUM-foreningen

Kære medlem af foreningen BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Du indkaldes hermed til foreningens årlige generalforsamling:

Fredag d. 22. marts kl. 12-13

Nørregade 7, 7400 Herning

 

Vi håber at se mange af vores medlemmer, så vi kan få en god debat om fremtiden for BUM, hvis regionerne nedlægges – hvordan, og om hvad, vil vi samarbejde fremover?

Hvis du endnu ikke er medlem af foreningen, kan du blive det på dagen, eller ved at sende en mail herom.

Tilmelding nødvendig til: mobp@kulturprinsen.dk, da vi serverer en let frokost!

Generalforsamlingen ligger, så du kan nå at deltage i kurset: Værksteder med Verdensmål: billedkunst/skulptur kl. 9-12 inden – se vedhæftede invitation!

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden. På generalforsamlingen skal følgende punkter optages på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens årsberetning

  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Godkendelse af budget

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Indkomne forslag behandles, når de er formanden (undertegnede) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har en stemme, og afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 

Med venlig hilsen / Best regards

Ulla Voss Gjesing
Centerchef Kulturprinsen

E-mail: uvg@kulturprinsen.dk

Direkte tlf.: +45 21291901

 

 

01

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »