Generalforsamling i Foreningen BUM

Der afholdes generalforsamling i Foreningen BUM

 

Tid: tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16.00-16.30

Sted: Kulturprinsen, Regimentsvej 5, Viborg

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019. Vedhæftet

4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret

5. Godkendelse af budget 2020

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleantPå valg: Helle Kappel, Astrid Guldhammer

Bestyrelsen mangler nyt medlem/ny suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der skal vælges ny revisor/revisorsuppleant

8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

9. Eventuelt.

00

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »