Generalforsamling i Foreningen BUM flyttes

Generalforsamling i Foreningen BUM tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16.00-16.30 er aflyst og flyttes til:

 

Tid: onsdag den 20. maj kl. 12.00 – 13.30

Sted: Kulturprinsen, Regimentsvej 5, Viborg

 

Vi håber, at vi på dette tidspunkt har mulighed for at mødes. Ellers vil generalforsamlingen blive afholdt online.

Medlemmerne vil høre nærmere inden da.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019. Vedhæftet

4. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret

5. Godkendelse af budget 2020

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleantPå valg: Helle Kappel, Astrid Guldhammer

Bestyrelsen mangler nyt medlem/ny suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der skal vælges ny revisor/revisorsuppleant

8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

9. Eventuelt.

00

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Translate »