Kontingentet gældende pr. 1. januar 2017:

 • Som medlemmer kan optages personer, institutioner og organisationer. Alle ordinære medlemmer har stemmeret.
  Medlemskontingent for institutioner og organisationer: 800 kr. pr. år.
 • Enkeltpersoner, der ønsker at drage fordel af medlemskabet, kan optages som associerede medlemmer uden stemmeret.
  Medlemskontingent associerede medlemmer: 300 kr. pr. år.

Tegn medlemskab her:

Medlemsfordele: 

 • Deltagerbetaling ved kursus/seminar:
  • Er du medlem af BUM, så kan du og en kollega komme gratis med.
 • Deltagerbetaling ved BUM konference:
  • Er du medlem af BUM, så kan du og en kollega få 250 kr. i rabat.

Læs medlemsbetingelserne her

Netværkets formål er:

 • At facilitere og skabe nye møder på tværs af grænser og kulturelle genrer for institutioner og aktører, som arbejder professionelt med kunst og kultur for de 0-25 årige.
 • At medvirke til generel opkvalificering af arbejdet med børne- og ungekultur gennem erfarings- og videndeling samt kompetenceudvikling.
 • At skabe netværk og sikre synlighed og gennemslagskraft for foreningen og foreningens medlemmer både nationalt og internationalt.

Foreningen er en nonprofit forening.
Personer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter kan optages som medlemmer.

Translate »