bum-nordisk-komference-header

Læs om oplægsholderne til Nordisk konference: 
Gentænk Børnekultur i Norden – den 18. november 2016.


 

christian-have-profilbillede

Christian Have

Christian Have er indehaver og kreativ direktør i Have Kommunikation, som han grundlagde i 1983. Have Kommunikation har over tre årtier vokset sig til Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. 

Christian Have har desuden sin egen rådgivningsvirksomhed, hvor han arbejder som rådgiver for individuelle aktører, særligt inden for den kreative og kulturelle verden. Have er en meget benyttet foredragsholder særligt inden for kulturområdet og aktiv deltager i den offentlige debat. Han har desuden skrevet flere bøger om kultur, kommunikation og publikumsadfærd.

Han har grundlagt tre tænketanke, som han også er formand for: Supertankeren (strategisk kulturpolitik), Spring Digital (sociale mediers innovation og udvikling) og The Future Tank (fremtidsforskning, specielt inden for kommunikation, innovation og international kulturel dialog). Læs mere her.

Christian Have vil være moderator under konferencen.

oplaeg_beth_juncker

Beth Juncker

Beth Juncker er professor i Børnekultur på Københavns Universitet og leder af Børnekulturforskere i Norden. Juncker startede i 1995 på IVA som lektor i børnekultur, i 2004 blev hun forskningsrådprofessor og senere i 2009 IVA professor. I øjeblikket er hun ved at afslutte et stort nordisk forskningsprojekt om det børnekulturelle felt, mens et nyt projekt om ekspressiv kulturformidling allerede er i gang.

Beth Juncker er dedikeret frontløber og forkæmper for børnekulturen, forsker aktivt på området og er med til at sætte dagsordenen og præge debatten i Danmark, i Norden og internationalt. (Læs mere her)

Beth Juncker vil være ordstyrer under dagens forskersamtale – Hvordan forstås kunstnerisk kvalitet? Er der et behov for gentænking? Samtalen vil foregå sammen med Steen Nepper Larsen, Charlotte Svendler Nielsen og Carsten Jessen. Læs mere om disse nedenfor.

oplaeg_steen-nepper-larsen-billed

Steen Nepper Larsen

Steen Nepper Larsen er associate professor, lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Uddannelsesvidenskab, Emdrup. 

Steen Nepper Larsen forsker inden for følgende områder: Erkendelsesteori og sprogfilosofi – dannelsesbegrebets aktualitet og idéhstorie – filosofihistorie, tænkningshistorie – videnskabsteori – nyere filosofisk æstetik – tidens, rummets og kroppens filosofi og idéhistorie – kritisk teori, hermeneutik, fænomenologi – Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Adorno, Heidegger, adamer, Habermas, Sloterdijk m.fl. – kritikbegrebets historie – kritik af den kogniitive kapitalisme og tvangen til kreativitet og innovation – ‘klassiske’ sociologiske spørgsmål.

Steen Nepper Larsen er en meget anvendt foredragsholder, kritiker, anmelder, kursusholder, manuskriptlæser, eksaminator og censor og indgår i meget omfattende danske og internationale netværk. (Læs mere her)

Steen Nepper Larsen vil deltage i forskersamtale omkring Børnekultur i Norden sammen med Charlotte Svendler Nielsen og Carsten Jessen.

oplaeg_charlotte-svendler-nielsen

Charlotte Svendler Nielsen

Charlotte Svendler Nielsen, lektori idrætspædagogik ved Institut for Idræt og Ernæring på Købenahvns Universitet. Hun forsker inden for læring og undervisning i idræt, dans og bevægelse, kropslige, æstetiske og kreative læreprocesser, danse- og idrætspædagogisk teori, børns kropslighed og betydningsdannelse i bevægelse, videografiske undersøgelser, fænomenologisk inspireret børneforskning, kropsteori og kroppens rolle i kvalitative forskningsprocesser. (Læs mere her)

Charlotte Svendler Nielsen vil deltage i forskersamtale omkring Børnekultur i Norden sammen med Steen Nepper Larsen og Carsten Jessen.

oplaeg_carsten-jessen

Carsten Jessen

Carsten Jessen er lektor, ph.d. ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet.

Carsten Jessen forsker inden for følgende områder: Leg og legekultur, børn og digitale medier, computerspil, sociale medier, intelligente legeredskaber og legetøj (playware), Human-Robot Interaction (HRI), børne- og ungdomskultur samt virtuel kultur og it-støttede læreprocesser.
(Læs mere her)

Carsten Jessen vil deltage i forskersamtale omkring Børnekultur i Norden sammen med Steen Nepper Larsen og Charlotte Svendler Nielsen.

Ekstra: Husk at Europæiske Kulturbørn også afholder
Nordisk/Baltisk konference torsdag den 17. november i Silkeborg.

Translate »