BØRNE- OG UNGEKULTUR I MASKINRUMMET


BØRNE- OG UNGEKULTUR I HELIKOPTERPERSPEKTIV

Inspirationsoplæg: “Dannelses- og kreativitetsprocesser hos børn og unge” ved Lars Geer Hammershøj: Download Lars’ powerpoint her


BØRNE- OG UNGEKULTUR EFTER 2017 – MASKINRUM OG VISION

”Maskinrum & Vision” …åben dialog/gruppearbejde på baggrund af følgende spørgsmål:

  • Hvordan forestiller du dig, at børne- og ungekulturen står stærkere efter 2017?
  • Hvordan vurderer du, at det kommer til at ske?
  • Hvordan kommer du til at bidrage til at det sker?

BUM har indsamlet refleksionerne fra denne dialog, og bestyrelsen vil arbejde videre med materialet.


SE BILLEDERNE FRA DAGEN HER

Translate »